O jeho přípravě informovala příspěvková organizace hlavního města Prahy Ropid, která má na starosti organizaci a rozvoj Pražské integrované dopravy, a to v souvislosti s tím, že na provedení průzkumu shání brigádníky a brigádnice. Ideálně z řad vysokoškoláků, kteří nemají povahu puťky, ale naopak při kontaktu s lidmi jsou ve svém živlu. Jejich úkolem bude zmapovat skladbu používaných jízdních dokladů na železničních tratích začazených do systému PID.

Získané poznatky poslouží k dalšímu plánování nejen pražskému Ropidu, ale i středočeské IDSK – Integrované dopravě Středočeského kraje, což je krajská organizace se shodným zaměřením.

Dva organizátoři dopravy se mají sloučit

Do budoucna se počítá s tím, že se obě organizace, jejichž činnosti jsou totožné, sloučí v jedu akciovou společnost. Nemá smysl, aby v jednom společném systému veřejné dopravy – PID – samostatně působili dva různí organizátoři veřejné dopravy, jejichž kompetence se už nyní prolínají a obě organizace zajišťují duplicitní činnosti, vysvětlil středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).

Praha a její okolí. Kdo bude mít větší slovo?

S nedůvěrou na plány týkající se slučování pohlíží opoziční zastupitelka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Má obavy z toho, že jednou by se mohlo stát, že třeba o cenách jízdného ve středních Čechách budou rozhodovat zástupci Prahy. Doslechla se totiž, že v nástupnické organizaci by hlavní město mělo mít 51procentní podíl. „Nevím, kam na ty informace chodíte; to tedy víte víc, než lidé, kteří v té komisi sedí,“ podivil se Borecký na jednání krajských zastupitelů. S tím, že na nalezení mechanismu, který zaručí, aby se Středočeský kraj a Praha nepřehlasovaly, nyní obě strany pracují.

Sloučení obou organizací je podle Boreckého projekt, který se teprve připravuje – a schvalování bude mít klasickou podobu: z pohledu kraje půjde k projednání do výboru krajského zastupitelstva pro dopravu a do rady kraje; bude mít svůj harmonogram i rozpočet.