close Co je koronavirus. info Zdroj: Deník zoom_in Právě v souvislosti s koronavirem 2019-nCoV, vyvolávajícím onemocnění označované jako Covid-19, svolala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) na 3. březen jednání krajské bezpečnostní rady. V pondělí o tom informovala Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.

Připomněla současně, že krajské orgány již v minulých dnech nastavily opatření k zabránění epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku – a postupují v souladu s opatřeními, která doporučují a nařizují orgány ochrany veřejného zdraví; zejména krajská hygienická stanice. To Deníku potvrdil i Luboš Navrátil, vedoucí oddělení IZS a obrany krajského úřadu. Připomněl, že situaci na úrovni kraje dosud posuzuje krajská epidemiologická komise, v níž mají zastoupení orgány, které řídí příslušná opatření, i nemocnice, složky integrovaného záchranného systému, policie či armáda. „Krajská hygienická stanice zpracovala postup pro zdravotnická zařízení – a všechna mají k dispozici stanovené postupy,“ konstatoval.

Uvedl dále, že další opatření na úrovni kraje budou přijímána na základě závěrů z jednání ústředních orgánů a jejich pokynů. Ne náhodou tedy úterní jednání Bezpečnostní rady Středočeského kraje bude navazovat na jednání Ústřední epidemiologické komise, poradu ředitelů krajských hygienických stanic a zasedání Bezpečnostní rady státu, rozplánované od čtvrtka do pondělka, aby bylo možno neprodleně pracovat s jejich závěry. Právě na jejich základě mají být přijímána konkrétní opatření také na úrovni kraje.

Online reportáž

Kraj má pandemický plán

Navrátil i Frintová upozornili i na existenci krajského pandemického plánu, podle kterého by se postupovalo v případě řešení epidemie. V něm jsou již předem řešeny všechny podrobnosti – od identifikace ohnisek onemocnění přes opatření ke zmírnění jeho průběhu přes zajištění léčby nemocných až po speciální opatření v souvislosti s pohřbíváním obětí – nechybí však třeba ani stanovení postupů pro informování zdravotnických pracovníků i veřejnosti, zajištění zásobování či zmírnění ekonomických ztrát. „Kraj je připraven v případě rozhodnutí příslušných krizových orgánů použít krizových opatření, které umožňuje krizová legislativa tak, aby byly zachovány potřebné podmínky pro ochranu životů a zdraví obyvatel ve Středočeském kraji,“ sdělila ve čtvrtek Frintová.

Hejtmanka Jermanová ve čtvrtek uvedla, že aktuálně se kraj soustředí na opatření k zajištění dostatečného množství dezinfekčních prostředků a osobních ochranných prostředků pro zdravotnický personál v oblastních nemocnicích, stejně jako v domovech pro seniory a dalších zařízeních poskytujících sociální služby. „V současné době je prioritním cílem, aby tato zařízení byla v dostatečné míře předzásobena uvedenými prostředky,“ konstatovala hejtmanka.

Jaký bude osud zákazů návštěv, která byly počátkem února vyhlášeny v souvislosti s chřipkovou epidemií a očekávalo se už jejich zrušení, je zatím nejisté. Alespoň tam, kde zatím stále platí; leckde byly zákazy odvolány již koncem minulého týdne.

Upozornění Bezpečnostní rady státu
- Občané by měli zvážit zejména cesty do regionů severní Itálie, které jsou koronavirem nejvíce postižené (Lombardie, Benátsko). Ministerstvo zahraničních věcí aktuálně radí do těchto regionů necestovat. Při neodkladných cestách doporučuje registraci do systému DROZD na webové adrese drozd.mzv.cz/register.
- Cestovatelům, kteří v období od poloviny ledna pobývali v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, se doporučuje, aby ve 14 dnech následujících po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění.
- V případě výskytu horečky nad 38 stupňů Celsia, kašle a dýchacích obtíží je na místě zůstat doma, omezit kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktovat svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.
- Občané cestující do zahraničí by si měli být vědomi rizik spojených se současnou situací šíření koronaviru (například možnost uvíznutí v karanténě, kterou vyhlásí místní úřady).

Jak se chránit před nákazou koronavirem
- Je nezbytné dodržovat zásady respirační hygieny, často si mýt ruce vodou a mýdlem nebo používat dezinfekční gel s obsahem alkoholu (a s plně virucidním účinkem).
- Pokud možno se vyhýbat kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest, nezdržovat se v místech s výskytem vyššího počtu lidí.
- Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny: při kýchání a kašlání řádně užívat kapesníky, nejlépe jednorázové, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku neboli roušku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

Důležité kontakty v souvislosti s koronavirem
- Rady poskytne speciální infolinka Státního zdravotního ústavu na čísle 724 810 106, která je v provozu denně od 9 do 21 hodin.
- Kontakty na pracovníky protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť krajské hygienické stanice jsou na internetovém odkazu khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html (v pracovní době); mimo pracovní dobu jsou k dispozici telefonní linka 736 521 357 a e-mail: vnn@khsstc.cz.
- Informace pro občany jsou také na webech krajské hygienické stanice (www.khsstc.cz/obsah/novy-koronavirus_576_1.html) a ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html).

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

close Koronavirus. info Zdroj: Deník zoom_in