Poznávací pobyt zahájili návštěvou veletrhu Talent Land, kde představují své nápady a projekty mladí začínající podnikatelé či start-upy – přičemž akce každoročně přiláká na 30 tisíc zájemců o využívání nových technologií. Velký zájem projevují radnice – podle zadání vedení státu Jalisco totiž veletrh bývá změřen na řešení konkrétního problému, se kterým se potýkají mexická města (a další zadání problémů k vyřešení přicházejí od velkých firem, které veletrh sponzorují). Předkládané nápady posoudí porota vybírající stovku mladých talentů, přičemž pro 15 nejlepších je připravena i stáž v metropoli technologického pokroku: Sillicon Valley.

Zástupci SIC se seznámili také s dalšími aktivitami státu Jalisco; jednoho z 31 mexických regionů. Jsou jimi programy Living Labs (živé laboratoře) a Digital Fabrication Labs (dílny pro digitální výrobu), které začínají fungovat ve vybraných středních školách. Studentům nabízejí setkání s velmi inspirativními školiteli – jednak s vyučujícími z univerzity v Guadalajaře, druhém největším městě Mexika, jednak s experty známými na celostátní úrovni i v mezinárodním měřítku.

V programu návštěvy, jejímž cílem bylo získat inspiraci pro snahy o technologické povznesení středních Čech a podporu mladých lidí hýřících dobrými nápady, nechybělo ani setkání krajské delegace s ministrem státu Jalisco pro inovace, vědu a technologie Jaimem Reyesem. Došlo nejen na představení inovačního potenciálu středních Čech a jejich výzkumných institucí, ale především na sbírání zkušeností o tom, jak inovační programy a proměny průmyslu podporuje regionální vláda v oblasti Latinské Ameriky. Ministr Reyes mimo jiné představil koordinaci spolupráce s rozmanitými průmyslovými komorami, s univerzitami či s tak výraznými zahraničními investory působícími v regionu, jakými jsou třeba Intel, Google a Facebook.