Hlavními tématy (o nichž bude řeč v rámci videokonference, do níž se přihlášení účastníci mohou zapojit prostřednictvím běžného počítače s připojením k internetu) jsou - postavení občanů i obcí v roli partnerů dodavatelů energií, příležitosti, které nabídne zavádění 5G sítí pro šíření internetu i souvislosti takzvané cirkulární ekonomiky. Což neznamená jen lepší třídění odpadů a jejich využívání jako suroviny – jak se někdo domnívá – ale jde o omezování množství odpadu udržováním věcí „v oběhu“, dokud mohou sloužit.

Jednotlivé programové bloky nabídnou témata v širších souvislostech, zajímavých právě z „místního“ pohledu. Třeba kolem energií nebude řeč jen o kombinaci „velkých“ a „malých“ zdrojů, ale dojde také na úspory a snižování energetické náročnosti.

Či po představení možností oběhového hospodářství, příležitostí, které nabízí, i řešení, jak to zařídit v místních podmínkách, vystoupí jako host Přemysl Růžička. Přiblíží zkušenosti obce Kamýk nad Vltavou s provozem takzvané knihovny věcí – a také záměr vytvořit pro občany sdílenou dílnu. Ta občanům nabídne prostor i nářadí, aby si sami mohli něco vyrobit nebo opravit, třebaže doma k tomu nemají podmínky. Což je mimochodem projekt, s nímž tato obec z Příbramska loni uspěla ve středočeském participativním rozpočtu Můj kraj.

Přihlásit se k účasti na semináři o chytrém venkovu pro šikovné lidi je možné prostřednictvím registračního formuláře, na který krajský úřad nabízí odkaz na svém webu.