V létě krajská hygienická stanice upozornila na několik mimořádných případů; vesměs z Příbramska. Kvůli hygienickým nedostatkům byla pozastavena činnost provozovny občerstvení v kempu, hrubé hygienické nedostatky si vynutily důkladný úklid i změnu organizace práce v kebabárně. Opakovaně také hygienici omezovali prodej zmrzliny: ve stánku i v rámci cukrárny.

Důraz na prevenci

Jak důležité je zasáhnout včas, připomíná ředitel krajské hygienické stanice Tomáš Vodný. „V dozoru nad stravovacími službami máme nezastupitelnou úlohu zejména při zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin,“ připomněl k úloze hygieniků. „Jako jediný dozorový orgán můžeme šetřit epidemické výskyty zejména alimentárních onemocnění typu salmonelóz,“ připomněl. S upozorněním, že obzvlášť důležitá je v tomto směru prevence: včasné odhalení rizik a zjednání nápravy dřív, než v okolí citelně stoupne spotřeba toaletního papíru a lidé se budou ptát, jak se něco podobného mohlo přihodit. „Stravovací služby patří mezi nejrizikovější prostředí, proto je jim dlouhodobě věnována zvýšená pozornost ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví,“ poznamenal Vodný.

Třináct stovek kontrol

I když se zaměstnanci odboru hygieny výživy v koronavirovém roce významně zapojili do pomoci protiepidemickému odboru bojujícímu s pandemií covid-19, zvládli ve Středočeském kraji vykonat i 1338 kontrol stravovacích provozů, sdělila Deníku Dana Šalamunová z krajská hygienické stanice. Ke 183 z nich (což představuje 14 procent) vedly podněty nespokojených spotřebitelů. Došlo zejména na restaurace, a to v 812 případech. Častější byly kontrolní návštěvy ještě u stánků s občerstvením (251) či v provozovnách závodního stravování (145). Stranou pozornosti však nezůstalo ani jídlo v domovech seniorů a podobných zařízeních sociálních služeb (78) či v nemocnicích (21). „Za zjištěné nedostatky pak hygienici uložili 324 pokut v celkové výši 1 017 000 korun,“ uvedla Šalamunová k výsledkům. Opakovala se především pochybení známá z minulých let, daná zanedbáváním úklidu či špatnou organizací práce nebo nevyhovujícím uspořádáním zázemí – a leckdy i v kombinaci s až překvapující lhostejností či neznalostí.

Chyběly nejen roušky

„Středočeští hygienici spolupracovali také s Policií ČR, a to zejména při společných kontrolních akcích nad dodržováním mimořádných protiepidemických opatření,“ upozornila Šalamunová i na další oblast činnosti. Zmínila v této souvislosti 78 kontrol, které odhalily 21 nedostatků. Zejména se jednalo o nenošení roušek, chybějící dezinfekční prostředky či nedodržení odstupu při umístění stolů.

Nejčastější nedostatky odhalené hygieniky
- Nedostatečná úroveň provozní hygieny: 213 případů
- Pochybení v obecných požadavcích na potravinářské prostory: 239 případů
- Nedostatečné označování polotovarů a rozpracovaných pokrmů včetně data přípravy: 139 případů
- Skladování potravin s prošlým datem použitelnosti: 88 případů
- Okamžité uzavření provozovny nařídili hygienici ve dvou případech; dalšími opatřeními pak byly nařízení vyřadit potraviny z použití ve stravovací službě (42), nařízení sanitace neboli důkladného úklidu provozovny (19), pozastavení výkonu činnosti, což znamená dočasné omezení rozsahu poskytovaných služeb (12) a nařízení náhrady nákladů na dodatečnou kontrolu (9)
- Provádí se rovněž pravidelný odběr vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení, aby byla ověřena jejich nezávadnost – a z 282 loni odebraných vzorků nevyhovělo 124 (tedy 44 procent)

Zdroj: Dana Šalamunová, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje