Krajští hygienici zveřejnili statistiku za první pololetí letošního roku; v termínu od 1. ledna do 30. června provedli celkem 1364 kontrol.

Kde všude kontrolovali? V širokém spektru různých stravovacích služeb: ve vyvařujících restauracích, ve stravovnách v rámci ubytovacích služeb, ale i v závodním stravování, ve stravovacích zařízeních zdravotnických a sociálních službách a zařízeních a také v kavárnách.

Pozornosti hygieniků neušly ani stánky v rekreačních oblastech, občerstvení na jednorázových kulturních akcí, došlo i na kontrolu zdravotní nezávadnosti zmrzlin a ledu. Na co hygienici přišli?

PROHŘEŠKY BÝVAJÍ VĚTŠINOU STEJNÉ

Prohřešky bývají většinou stejné, řekla tisková mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová. „V provozovnách stravovacích služeb se chybuje zejména v provozní hygieně. Dost často také nacházíme prošlé potraviny. Dále je stále problém s označováním alergenů, vždy nás to překvapuje, myslíme si, že se to dá ošetřit docela jednoduše. To jsou dlouhodobě nejhorší prohřešky,“ podotkla.

ZAMĚŘILI SE I NA PROTIKUŘÁCKÝ ZÁKON

Hygienici se zaměřovali také na dodržování protikuřáckého zákona. „Tam spíše bývá technický problém, že to provozovatelé špatně označí, případně mají automat na cigarety v místech, kam se mohou dostat děti. Co se týká tzv. kuřáckých klubů, s tím se moc nesetkáváme,“ řekla mluvčí hygienické stanice.

Nyní ale ke statistice za první pololetí: co se týká zjištěných nedostatků, hygienici našli závady v označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů v 32 % případů, dále byly chyby v nedostatečné úrovni provozní hygieny – v 25 % a v obecných požadavcích na potravinářské prostory.

ROZDALI POKUTY ZA 1,3 MILIONU

Za tyto nedostatky dali hygienici provozovatelům stravovacích služeb 424 pokut v celkové výši přes 1,3 milionu korun.

Ve zvláště rizikových případech hygienici ukládali provozovatelům nápravná opatření, aby odstranili nedostatky, které kontroloři odhalili: takových případů bylo 161. Šlo například o nařízení sanace provozovny (54 případů), nařízení ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace – to bylo pět případů.

Pozastavení výkonu činnosti nařídili třiadvacetkrát, likvidace potravin jiných než bezpečných nařídili v 18 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby ve 34 případech. Hygienici uzavřeli 8 provozoven.

Kvůli dodržování tzv. protikuřáckého zákona kontrolovali hygienici 791 provozoven.

Závady zjistili ve 44 případech, kdy šlo o označení provozoven u vstupu viditelnou značkou Kouření zakázáno, problém měli provozovatelé také s označením zákazu prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů mladším 18 let.

V deseti provozovnách potom nebyl dodržen zákaz kouření ve vnitřních prostorách. Ve 22 případech byly za porušení zákona uloženy pokuty ve výši 84,1 tisíce korun.