Na seznam národních kulturních památek se místo posledního Masarykova odpočinku dostává především zásluhou obce Lány. Místní dlouho usilovali, aby hrobové místo dostalo zvláštní status. První krok se podařil letos. „Původně byl kulturní památkou pouze lánský hřbitov. Problém byl s tím, že si památkáři dlouho mysleli, že jde o běžný hrob, nikoli o stavbu,“ připomněl starosta Lán Karel Sklenička.

V archivu se však podařilo dohledat dobovou dokumentaci, ze které je zřejmé, že se jedná o zděnou stavbu, tedy o hrobku, jež zhotovila stavební firma ještě před smrtí prezidenta Masaryka.

Na základě toho byla letos hrobka vyhlášena kulturní památkou a díky tomu lze nyní přistoupit ke druhému kroku – k povýšení na národní kulturní památku. „Hrobka není majetkem obce, ale Kanceláře prezidenta republiky. Ta vše financuje. Pouze pozemek na hřbitově je náš a ten kanceláři propůjčujeme,“ doplnil starosta.

Prezident T. G. Masaryk projevil za svého života přání, že chce být v Lánech pochován. To mu bylo splněno. Do hrobky byla v předvečer jeho pohřbu v roce 1937 uložena i jeho manželka Chartotta, která zemřela 14 let před ním a do té doby spočívala na lánském hřbitově na jiném místě. Věčný klid pak nalezli v hrobce i dva z jejich pěti potomků, Jan a Alice.