Ke schvalování nyní dopěly žádosti, které zájemci podávali během dvou týdnů v lednu. Od té doby prošly kontrolou pracovníků krajského oboru životního prostředí a zemědělství a posouzením hodnoticí komise. S jejím návrhem vyslovili středočeští radní souhlas – a doporučují totéž i krajským zastupitelům. Jedná se celkem o 46 projektů, které předkládají střediska ekologické výchovy, základní školy – ale třeba i organizace Českého svazu včelařů ve Slaném či Zoo Chleby. Dotace mohou podpořit nejen samotnou osvětovou činnost, tedy pořádání akcí pro veřejnost (které se uskuteční, až bude doba příznivější a nynější zákazy srocování lidí kvůli koronaviru pominou), soutěží nebo kurzů. Mělo by dojít třeba i budování naučných stezek nebo zlepšování zázemí ekovýchovných středisek.

„Jsme rádi, že je stále dostatek organizací a institucí, které mají zájem pořádat různé akce a projekty,“ chválí náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), který má v kompetenci oblast životního prostředí a zemědělství. „Prostřednictvím osvětových akcí a spolků se informace dostávají k veřejnosti srozumitelnou a populární formou, což rádi podpoříme,“ konstatoval.

Nejbližší jednání středočeského krajského zastupitelstva je plánováno na 20. duben. Protože lze očekávat, že v té době budou stále aktuální omezující opatření kvůli šíření nového typu koronaviru a nebylo by dobré – a možná ani možné – aby se všech 65 zastupitelů sešlo jako obvykle v zasedacím sále v budově krajského úřadu, nyní se řeší, zda a jak by se dalo uspořádat jednání na dálku – s využitím elektronické komunikace.

Jedním z důležitých bodů jednání by se zřejmě měly stát souhlasy zastupitelů s krajskými nákupy ochranných pomůcek a dezinfekce pro boj proti koronaviru. Opozice již dala najevo, že tyto výdaje podpoří; opakovaně se tak vyjadřoval především Martin Kupka z ODS. Od krajského úřadu ostatně členové zastupitelstva dostávají přehledy materiálu, který se kraji podařilo zajistit vlastním úsilím, takže mají o těchto nákupech informace.