Tip Kalivodové k návštěvě této oblasti tlumočí Linda Dlouhá ze Středočeské centrály cestovního ruchu – a nikoli náhodou. Právě krajská turistická centrála si slavnou mezzosopranistku vybrala jako jednu z tváří marketingové kampaně nazvané Královských 72 hodin.

Jejím posláním je propagovat cestovní ruch ve Středočeském kraji, a to sdílením tipů a zkušeností lidí, kteří v daném místě žijí a jimž je zdejší krajina blízká. A právě pěší nebo cyklistický výlet do přírody Kalivodová vnímá jako nejlepší odpočinek od stresu a shonu.

„Když mám volno, trávím nejvíce času právě doma, tedy ve středních Čechách. S rodinou jezdíme na naše oblíbená místa, jako je park v Průhonicích, Kunratický les nebo úžasný Karlštejn,“ připomněla operní sólistka. S tím, že se dětem snaží ukázat, kolik krásných míst je v okolí domova – a že ke štěstí stačí společně strávený den na čerstvém vzduchu.

„Často se vypravíme provětrat do lesů kolem Jílového nebo do Luk pod Medníkem; někdy dokonce až k magické řece Sázavě nebo obci Žampach,“ svěřila se s tím, kde si to zamilovala ona sama.

Proč se tedy nevydat po jejích stopách? Právě to zase doporučuje Středočeská centrála cestovního ruchu. A kdo ví – třeba se výletníci někde potkají i přímo s Andreou Kalivodovou…

Kraj zaslíbený hornictví, trampingu i filmařům

- Jílové u Prahy, které vzniklo sloučením hornických osad a jehož počátky jsou úzce spojeny s dolováním zlata, bylo císařem Karlem IV. povýšeno na královské město.

- Nachází se zde muzeum, kde se návštěvníci seznámí s vývojem těžby zlata a dějinami města. Naproti němu stojí kostel sv. Vojtěcha, jehož interiér se objevil v oscarovém snímku Amadeus Miloše Formana. Dalším filmem, který se v Jílovém natáčel, je drama z roku 1990 Tichá bolest režiséra Martina Hollého ml. V jedné ze scén, jehož děj se odehrává v padesátých letech minulého století, lze také poznat jílovské nádraží.

- Nedaleko Jílového se v jemně zvlněné krajině mezi kopci porostlými listnatými stromy klene význačná industriální pamětihodnost – železniční viadukt Žampach. Tato velkolepá stavba, jež se budovala v období 1898 – 1899, patří k nejvyšším železničním mostům v České republice. Most je součástí rovněž atraktivní trati Posázavský pacifik.

- Milovníci turistiky a zábavného vzdělávání ocení možnost projít si Posázavskou naučnou stezku sestávající z informačních tabulí věnovaných poznatkům o zdejší přírodě, řece Sázavě, vodáctví, trampingu – i trati Posázavského pacifiku.

Zdroj: Středočeská centrála cestovního ruchu