Tisíce školáků

Zdroj dat je důvěryhodný – pocházejí přímo od dětí. Jsou ovšem z roku 2015, kdy se Minisčítání uskutečnilo naposledy. Nemusí tak úplně odpovídat realitě současnosti; doba mezitím pokročila… Stejně tak se mohl v průběhu let změnit třeba čas strávený na sociálních sítích, po čemž se statistici pídili při prvním Minisčítání v roce 2010. Do něj se ve středních Čechách zapojil srovnatelný počet školáků jako do toho posledního: kolem 3400 dětí ve věku mezi devíti a patnácti (ojediněle i šestnácti) lety.

Záhy se začnou shromažďovat informace znovu, a to ty nejaktuálnější. V rámci již čtvrtého ročníku zábavně-vzdělávacího projektu Minisčítání statistici opět osloví žáky čtvrtých až devátých tříd základních škol a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií. Přijdou za nimi s vážnými otázkami, ale i s úsměvnými tématy – posledně své malé spolupracovníky nechávali třeba poměřovat dálku malíčků na levé ruce. V rámci akce, jejímž cílem je zvýšit povědomí mládeže o statistice, ovšem přijdou i s nabídkou možnosti získat něco víc než jen nové zážitky a zkušenosti: jedna ze zúčastněných školních tříd v kraji bude vylosována jako výherce volného vstupu do science centra podle vlastního výběru.

Co máte na zub?

První krok k výhře lze učinit od pondělka – s prvním školním dnem začíná registrace škol. „Od 1. října do 16. listopadu pak budou moci žáci a studenti anonymně vyplňovat on-line dotazník na webu www.miniscitani.cz,“ připomněla Petra Báčová z ústředí statistiků. Jejich předseda Marek Rojíček uvedl, že připravený dotazník obsahuje například otázky týkající se stravy ve školních jídelnách, používání moderních technologií a sociálních sítí – ale třeba i čištění zubů.

„Výsledky žákům umožní přehledné srovnání s ostatními. Učitelé je také mohou využít k výuce statistiky v hodinách matematiky nebo občanské nauky,“ vysvětlil Rojíček, že nemusí zůstat jen u jednorázového zodpovězení otázek. Žáci a studenti se naučí číst v tabulkách i grafech – a také pochopit, co tato data znamenají.

Poznatky pro kantory

Zajímavé poznatky nabízí výsledky i pedagogům. Ti minule s velkou zvědavostí (a někdy i rozechvěním) srovnávali hlavně odpovědi na otázky, co činí oblíbenými jednotlivé předměty. Za cennou zpětnou vazbu to označuje učitelka Jana Volfová. „Dozvěděli jsme se například, že na oblíbenost předmětů má v naší třídě až ze 63 procent vliv učitel. To je ve srovnání s celorepublikovými výsledky o 22 procent více,“ netají své potěšení.

Nač se statistici v minulosti také ptali

- Víš, čím bys chtěl(a) být?
- Jak reaguješ, když se někde děje nespravedlnost?
- Jak bys nejraději strávil(a) rodinný víkend?
- Nač bys použil(a) 1000 Kč, kdybys je jen tak dostal(a)?
- Jakou svačinu máš obvykle ve škole?
- Víš, kde se narodili tvoji rodiče?
- Jak často se vídáš s babičkou nebo dědou?
- Jaký je tvůj hlavní zdroj informací o sexu?
- V kolik hodin chodíš obvykle spát ve všední den?
- Jak bys oznámkoval(a) jídlo ze školní jídelny?
- Víš, kolik přibližně stojí litr polotučného mléka?

Zdroj: www.miniscitani.cz

Co o žácích prozrazují výsledky Minisčítání
* Co rozhoduje o oblíbeném vyučovacím předmětu?

- Středočeský kraj
skvělý učitel 1388 žáků (41,0 %)
mimoškolní zájem 1100 žáků (32,5 %)
baví i kamarády 259 žáků (7,7 %)
jiný důvod 517 žáků (15,3 %)
zábavná učebnice 118 žáků (3,5 %)

- Praha
skvělý učitel 764 žáků (39,7 %)
mimoškolní zájem 664 žáků (34,5 %)
baví i kamarády 167 žáků (8,7 %)
jiný důvod 279 žáků (14,5 %)
zábavná učebnice 50 žáků (2,6 %)

- Česká republika
skvělý učitel 12 061 žáků (40,9 %)
mimoškolní zájem 9659 žáků (32,7 %)
baví i kamarády 2366 žáků (8,0 %)
jiný důvod 4576 žáků (15,5 %)
zábavná učebnice 845 žáků (2,9 %)

* Svůj první mobil jsi dostal(a)

- Středočeský kraj:
před 1. třídou 763 žáků (22,6 %)
mezi 1. a 5. třídou 2285 žáků (67,6 %)
po 5. třídě 246 žáků (7,3 procenta)
nemám 86 žáků (2,5 %)

- Praha:
před 1. třídou 388 žáků (20,2 %)
mezi 1. a 5. třídou 1364 žáků (71,1 %)
po 5. třídě 125 žáků (6,5 %)
nemám 41 žáků (2,1 %)

- Česká republika:
před 1. třídou 6522 žáků (22,1 %)
mezi 1. a 5. třídou 19 529 žáků (66,2 %)
po 5. třídě 2572 žáků (8,7 %)
nemám 877 žáků (3,0 %)

* Hraješ na hudební nástroj?

- Středočeský kraj:
ano 958 žáků (28,4 %)
ne, ale chtěl(a) bych 820 žáků (24,3 %)
nemám zájem 1593 žáků (47,3 %)

- Praha:
ano 583 žáků (30,3 %)
ne, ale chtěl(a) bych 486 žáků (25,3 %)
nemám zájem 854 žáků (44,4 %)

- Česká republika:
ano 8336 žáků (28,2 %)
ne, ale chtěl(a) bych 6992 žáků (23,7 %)
nemám zájem 14 183 žáků (48,1 %)

Zdroj: Český statistický úřad; vybraná data z posledního Minisčítání v roce 2015