Vedle udělení medailí Za věrnost II. stupně došlo i na oceňování projeveného hrdinství. Pamětní medaili III. stupně ředitele středočeské policie obdrželi za záchranu lidského života mělničtí dopraváci Miroslav Bašta Jiří Hauf. „Zvláštní a významné ocenění získal vedoucí Územního odboru Mělník Ivan Žučenko, který po 45 letech ve službě odchází do důchodu,“ připomněla Johnová. S tím, že mimořádné zásluhy končícího plukovníka ocenil policejní prezident pamětním bodákem.

Slavnostní služební slib příslušníka Policie ČR:
Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.

Tento čestný věcný dar pevně umístěný na dřevěné podložce upravené pro zavěšení na stěnu (který má do posledních podrobností předepsanou podobu i rozměry) je u policie mimořádně ceněnou kázeňskou odměnou; zpravidla bývá oceněním zásluh služebních funkcionářů na ředitelských a jim obdobných velitelských postech.

Policejní nováčkové, z nichž možná některý bude po letech přebírat obdobné ocenění, jsou zatím zařazeni do odborné přípravy. Během ročního výcviku získají kvalifikaci potřebnou pro výkon služby. Až se z nich stanou „hotoví policisté“, nastoupí do výkonu služby na pracovištích, pro která se již nyní připravují. „Na obvodních odděleních i na dopravních inspektorátech nebo na dálničních odděleních,“ upřesnila za středočeskou policii Barbora Schneeweissová.