Navíc kraji patří prvenství, připomněla v úterý hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Střední Čechy se staly prvním regionem v rámci republiky, který má nejen připravený, ale i odzkoušený spínací plán obnovy dodávek (bez elektřiny je totiž problém i rozjet provoz elektrárny – a je jí potřeba celkem dost!). „Už přesně víme, jak budeme v případě masivního výpadku elektrické energie postupovat,“ poznamenala Jermanová, která je současně předsedkyní krajské bezpečnostní rady.

Cvičení nebývalého rozsahu zhodnotila jako úspěšné – přičemž vítá i odhalené nedostatky. Alespoň se hned začalo pracovat na jejich odstranění. Konkrétní podrobnosti se kvůli bezpečnosti v podobných případech příliš nezdůrazňují – nicméně krajský ředitel hasičů Miloslav Svatoš naznačil, že se jako potřebné rýsují změny nejen organizačního, ale i technického charakteru. Například záložní zdroje, které mají v pohotovosti třeba nemocnice i některé další instituce, se pro dlouhodobější provoz jeví jako nedostatečné. Dobré by bylo posílit také výkon regionálních zdrojů elektřiny. „Pro zlepšení odolnosti vůči podobné krizové situaci musí také dojít k lepšímu propojení na zásoby pohonných hmot nebo ke zlepšení ve vytváření zásob pitné vody,“ upozornil Svatoš. Připomněl rovněž, že cvičení ukázalo, že pro zvládání krize podobného rozsahu budou potřebné i úpravy legislativě. Jinými slovy: žádoucí je posílit generátory i zákonná opatření. Patřičná doporučení proto dostanou vybraná ministerstva i premiér Andrej Babiš (ANO) jakožto předseda Bezpečnostní rady státu. Zprávu včetně návrhů opatření obdrží také Svaz měst a obcí.

Ve středních Čechách dojde na úpravy krizového plánu kraje i návrhu akčního plánu územní energetické koncepce. A dojde i na další změny. „Již v tomto roce vynaložíme na realizaci opatření 32,5 milionu korun z rozpočtu kraje,“ slibuje Jermanová, že podněty nezapadnou. Na závěry z vyhodnocení cvičení bude podle jejích slov reagovat nastavení pravidel poskytování dotací ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek integrovaného záchranného systému.

Další podněty jsou pak dlouhodobějšího rázu. K posilování připravenosti na podobné mimořádné události by mohlo přispět například výcvikové centrum s pracovním označením Svět záchranářů, o jehož výstavbu hejtmanství usiluje.