Proti stejnému období v loňském roce se zvedla o dva a půl tisíce: k 30. červnu 2019 průměrný kantorský plat ve Středočeském kraji dosahoval 38 060 korun.

Ještě že máme prázdniny; jinak by to nejspíš ve sborovnách a kabinetech znamenalo haló, provázené porovnáváním s vlastní situací. Průměr je nicméně věc ošemetná – a u odměn za práci to platí dvojnásob.

Ve školství se mohou lišit podle typu škol a věku, ale také v závislosti na dalších souvislostech. I spolužáci z pedagogické fakulty, kteří dělají prakticky totožnou práci pod různými řediteli, mohou mít peněženku naditou odlišně. Značné rozdíly mohou být ve výši příplatků a odměn.

Učitelů přitom působí v regionu spousty. Na počátku uplynulého školního roku kraj evidoval 17 167 přepočtených úvazků; u 2072 šlo o vyučující nekvalifikované. Mimochodem – některé ze středních škol technického zaměření zaznamenávají zvýšený zájem o práci ze strany odborných pracovníků bez pedagogického vzdělání.

Celostátní data o výdělku učitelů zveřejnilo před měsícem ministerstvo školství. Ve vztahu k prvnímu čtvrtletí letošního roku zmiňuje částku 38 951 korun hrubého měsíčně; s meziročním navýšením o 2727 korun.