V minulosti se úřední dny v regionech setkávaly se značným ohlasem. Využívali je starostové, zástupci spolků, organizací i institucí chtějící vedení kraje upozornit na své projekty či aktivity (a třeba i osobně pozvat na své akce), stejně jako občané přicházející pohovořit o svých nesnázích a hledající zastání či pomoc. Někteří přinesli i řadu dokumentů dokládajících jejich dřívější snažení, které pak hejtmanka předávala k prošetření konkrétním odborům krajského úřadu. 

Hejtmančiny úřední dny v regionech mají nabídnout příležitost k setkání každému, kdo se chce svěřit se svými starostmi (a třeba i s radostmi). Nejsou však určeny k předkládání žádostí o finanční podporu různých akcí či aktivit z rozpočtu kraje. Tomu mají sloužit především středočeské grantové programy s jasně určenými pravidly, umožňující čerpat podporu z krajských fondů s rozmanitým zaměřením: na podporu dobrovolných hasičů, na kulturu a obnovu památek, na akce z oblasti sportu a volného času – existují však i fondy věnované sociální oblasti, zdravotnictví, životnímu prostředí, obnově venkova či zmírnění následků živelních katastrof; nechybí ani 110 milionů korun určených na podporu rozvoje a obnovy základních škol.

Přímo pro setkávání s představiteli obcí má pak hejtmanka vyhrazeny také úterky, připomněla v rámci úterního setkání vedení kraje se starosty. Právě na úterý by tak mělo být nejsnazší domluvit si prostřednictvím jejího sekretariátu schůzku také přímo na krajském úřadu.