Opuštěný most z roku 1959, který je zejména kvůli zatékající vodě v tak špatném stavu, že musí být nahrazen novou konstrukcí, pak čeká frézování vozovky – a následně i demolice, na niž naváže budování mostu nového. Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR připomněl, že práce za 20,34 milionu korun bez DPH zajistí společnost TANNACO z Poděbrad-Kluku.

„Nosná konstrukce nového mostu je navržena jako jednopólový, přímo pojížděný, železobetonový otevřený rám se zavěšenými křídly a s deskovými základy, podepřenými mikropilotami. Na mostě a zavěšených křídlech jsou navrženy monolitické železobetonové římsy se zpevněnými přechody na nezpevněnou krajnici,“ popsal Buček podobu vyprojektované mostní náhrady. S dodatkem, že plochy pod mostem budou zpevněny lomovým kamenem v betonu.