Aby lidé využívali třeba jízdní kola a vlaky, budou muset mít místo, kde kolo bezpečně zaparkovat, než přesednou do vlaku. A právě v tom má pomoci nové Bike and Ride parkoviště, které má do konce listopadu být hotové v Českém Brodě u nádraží.

„Město od Českých drah odkoupilo část bývalého nákladového nádraží, která se v těchto týdnech postupně mění v nové parkoviště pro kola a motorky,“ potvrdil Tomáš Klinecký, českobrodský místostarosta.

Celkem na parkovišti bude 80 míst pro kola, z toho část v uzamykatelných cykloboxech, 10 míst pro motorky a 5 míst pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Prostranství bude pod kamerovým dohledem. Součástí bude veřejná pumpa a automat na duše.

Lidé se na parkoviště dostanou z Klučovské ulice, pro příchod k vlakům budou moci využít schodiště k podchodu.

Celkové náklady stavební části projektu Bike and Ride parkoviště vyjdou na 5,8 milionu korun. „Z toho ale 4,5 milionu korun bude pokryto z evropské dotace. Zbývající část bude hrazena z rozpočtu města.