Aktuálně fungují v Novém Strašecí, Poděbradech, Mladé Boleslavi a Benešově. S tím, jak se činnost těchto prvních vlaštovek rozjela, je velmi spokojená středočeská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD); těší ji zájem jak mezi seniory, tak i lidmi se zdravotním postižením. „Počítáme s tím, že se letos rozšíří do dalších měst – a postupně vytvoří síť po celém kraji,“ plánuje radní masivní rozmach konceptu kontaktních center.

Jejich hlavním posláním je nabídnout informace o tom, jak v daném místě funguje systém sociální a zdravotní péče; nechybí ani základní sociální poradenství. Velmi vyhledávané jsou informace o vhodných akcích pro volný čas – ať už kulturních, společenských, či sportovních. Posláním POSEZů je také zprostředkovat zájemcům bezplatný přístup na internet – a případně i nabídnout pomoc při jeho využívání.

Zájem partnerů

Do budoucna by nabídka mohla být mnohem širší, a to díky zapojení dalších partnerů. První se již ozývají. Radní Heřmanová připomněla, že zájem o spolupráci projevily například Národní rada osob se zdravotním postižením ČR nebo společnost Transkript, která nabízí komunikační řešení pro osoby s postižením sluchu.

Protože se počítá s tím, že se budou hlásit i další zájemci o spolupráci, krajští radní pootevřeli dveře pro navazování takovýchto partnerství. Schválili vzorový text, podle něhož by bylo možno uzavírat memoranda o spolupráci mezi krajem, provozovatelem konkrétního kontaktního místa a další stranou, která by se ještě chtěla přidat. Tito partneři mohou podle slov Heřmanové nabízet třeba poradenství, informační, asistenční a koordinační servis. „Nebo se podílet na vzdělávání či zajišťování konkrétních volnočasových aktivit,“ nabízí radní.

Rozhodne zastupitelstvo

Úplně hrr to podle čerstvě odsouhlasené šablony ale nepůjde. Radní už sice kývli – ještě je ale potřebný souhlas krajských zastupitelů. Ti se v rámci rozpravy zřejmě budou zajímat o konkrétní zkušenosti s fungováním prvních POSEZů – a také o to, jaké jsou přesnější plány na rozšiřování jejich sítě.