Koronavírus trápi aj susedov

Návštěvu slovenského ambasadora Rastislava Káčera, který na hejtmanství zavítal vůbec poprvé, zhodnotila Pecková jednoznačně: „Moc příjemné jednání.“ S tím, že samotného velvyslance vnímá jako milého a vtipného. Nešlo však pouze o vzájemnou výměnu poklon. Debata se stočila na to, že je žádoucí nadále prohlubovat spolupráci s Bratislavským samosprávným krajem. Hlavním tématem debaty se nicméně staly dopady šíření koronaviru a jejich souvislosti – včetně důsledků pro rozpočty krajů a obcí – což jsou starosti, které mají společné jak oba kraje, tak i obě země.

Od kultury až po důsledky války

Dalším regionem, který rovněž obklopuje hlavní město svého státu, je Kyjevská oblast na Ukrajině. I zde se nabízí řada příležitostí k vzájemné výměně. A velvyslanec Jevhen Perebyjnis nemusel region v okolí Kyjeva dlouze představovat; i zde už byly kontakty navázány v minulém volebním období. O tom, že se je podaří oživit, Perebyjnis nepochybuje, jestliže nemohl přehlédnout, jak se Pecková na setkání s ním oblékla: do ukrajinských barev. „Žluto-modré barvy jí moc slušely,“ oceňuje velvyslanec, jenž i tohle, což nevnímá jako drobnost, považuje za signál možné „aktivizace spolupráce“.

Středočeské zastupitelstvo ze dne 16. listopadu 2020
Už při schvalování rozpočtu se zastupitelé těšili, jak ho změní

Z debaty přitom vyplynuly rozličné možnosti rozvíjení vzájemných vazeb i společných zájmů: nabízí se třeba spolupráce firem nebo propojení kulturních institucí. Že lze otevřít i netradiční úhel pohledu na vzájemné vztahy, ukázala hejtmanka nabídkou pomoci rodinám, které zasáhl válečný konflikt. A to, prosím, ne nějak na dálku, ale i v bezprostředním kontaktu. Bylo by třeba možné nabídnout dětem z postižených rodin, aby část prázdnin strávily ve středních Čechách – a dokonce i válečným veteránům možnost rehabilitace ve zdejších zdravotnických centrech.

Inspirace pro digitalizaci a inovace

Jednání, v tomto případě vedené na dálku prostřednictvím videokonference, se rozjela i se zástupci Čtyřdohody. Se zástupci regionů z Polska, Německa a Francie, jejichž představitelé podepsali smlouvu o partnerství již v roce 2003 – a před rokem, ještě pod taktovkou bývalé hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO), stvrdili vůli posunout se v rozvoji spolupráce mimo jiné i společným vysazením osmi lip na vrchu Habrovka u Ratměřic na Benešovsku. I to se tehdy stalo součástí historicky prvního Fóra hejtmanů regionů Čtyřdohody.

Ilustrační foto
Počet obyvatel Středočeského kraje se přiblížil 1,4 milionu

Vedle Středočeského kraje do tohoto společenství patří Opolské vojvodství, spolková země Porýní-Falc a nynější region Burgundsko-Franche-Comté; v době zrodu spolupráce, vlastně až do roku 2016, bylo Burgundsko samostatným spojením čtyř departementů. Stěžejním tématem nynější videokonference se stala debata o digitalizaci. Probírat podrobnosti však už nebude tématem pro politiky, V kontaktu nadále zůstanou experti z regionů v jednotlivých zemích, které si budou vyměňovat praktické zkušenosti s konkrétními řešeními. Hejtmanka Pecková také jako inspiraci představila uplatňování programu Platinn, jehož prostřednictvím Středočeské inovační centrum pomáhá malým a středním firmám. Nabízí vedení podniků konzultace se zkušeným manažerem v roli experta, který jim doporučí konkrétní opatření, jež považuje za vhodné pro jejich potřeby.

Přátelství prochází i žaludkem

S partnery ze zahraničí lze však domluvit i společné akce zcela jiného ražení. Ukázal to ve středu videohovor mezi Prahou a polským městem Vratislav, jehož se ve svých kancelářích účastnili hejtmanka Pecková a Cezary Przybylski (nezávislý úředník), maršálek Dolnoslezského vojvodství. To je další z polských regionů, s nímž kraj v minulém volebním období začal rozvíjet přátelské vztahy. Obě strany společně probraly nejen těžkosti boje s koronavirem, ale došlo i na plánování možností spolupráce v lepších časech. Až bude vhodná doba, mohla by se podle hejtmančiných slov například uskutečnit společná slavnost pro veřejnost – a to veselice se vším všudy: kromě kulturních spolků by se mohly zapojit třeba i krajské školní statky nebo pivovary.