Po družstvu Svatopluk, zastupujícím uživatele šesti desítek bytů z osmi bytových domů, žádá konkursní správce Josef Monsport přes 20 milionů korun jako platby za užívání bytů v letech 2016 – 2018. Argumentuje tím, že i když k dostavbě dal souhlas předchozí správce konkursní podstaty Karel Kudláček, od jeho (Monsportova) nástupu působí obyvatelé domů na místě bez souhlasu – a tudíž nemohou ani požívat jakékoli výhody. Nájemné, jehož výše vychází ze znaleckého posudku, však požaduje jen od roku 2016; předchozí nároky jsou promlčené. Druhý mezník, rok 2018, je daný termínem podání žaloby.

Svatopluk s placením nájemného nesouhlasí – a už vůbec ne s požadovanou částkou. Předseda družstva Martin Junek argumentuje tím, že posudek nebere v úvahu fakt, že družstvo vybudovalo silniční komunikace, chodníky či třeba kanalizaci – a je tedy jejich vlastníkem. Vlastnictví takzvaných liniových staveb přitom bude významné nejen pro určení nájemného, ale i v budoucnu; až konkursní správce Monsport bude nabízet byty obyvatelům k odkoupení. Může totiž ovlivnit jejich cenu.

Jednání o nájemném má pokračovat v listopadu. Už do počátku září by však družstvo Svatopluk mělo soudu dodat doklady, včetně kolaudačních rozhodnutí znějících na jeho jméno, jimiž své argumenty o vlastnictví liniových staveb podpoří.