„Starostové chtějí lepší kontrolu hospodaření správy středočeských silnic,“ potvrdila krajská tajemnice STAN Eva Maříková. Připomněla, že návrh, aby hospodaření a chod krajské správy silnic měl možnost hlídat kontrolní výbor, není ničím novým: podobné opatření již zavedl Karlovarský kraj. Mimochodem – jde o kraj vedený hejtmankou Janou Mračkovou Vildumetzovou (ANO), jež také stojí v čele Asociace krajů ČR.

Vytrvalá kritika opozice

Ve středních Čechách s požadavky na důkladné prověřování všeho, co se u silničářů děje, dlouhodobě vystupuje opozice; k hlasitým kritikům patří především někdejší předseda finančního výboru Michael Pánek z ODS (jehož podezření, že manipulace se zakázkami v minulém volebním období podle něj mohly vést ke škodám v řádu stamilionů korun, se stalo podnětem k zadání auditu) a bývalý radní Martin Macháček (STAN).

Naopak koaliční hnutí ANO, viditelně reprezentované především hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou, se krajských cestářů zastává; podle hejtmanky pracují dobře – navzdory vytrvalým útokům části politiků zasluhují nikoli podezřívání a kritiku, ale chválu a odměny. Podle Jermanové nic nenasvědčuje tomu, že by se ve správě silnic odehrávalo cokoli nepatřičného, ať už během nynějšího volebního období, nebo v nedávné minulosti. To podle ní jasně prokazují výsledky kontrol i provedeného auditu. Kolem něj panovalo ve středních Čechách dlouhodobé politické dusno – a klid zbraní nenastal ani nyní; po zveřejnění kompletní zprávy bez začerněných pasáží (což je podoba, v níž byla zpráva k dispozici původně). Pánek trvá na tom, že jestliže zásadní pochybení auditoři neobjevili, nejde o závěr, který by znamenal něco zásadního: obyčejný audit podle něj k prověření jeho propočtů nestačí a potřebná by byla hloubková kontrola ve formě forenzního auditu.

Rozhodne se na zastupitelstvu

Novým tématem vstupujícím do těchto sporů je nyní požadavek STAN, aby průhlednost hospodaření správy silnic hlídal kontrolní výbor krajského zastupitelstva. Jeho předsedou je nyní Ivo Šanc právě z řad STAN. Předseda zastupitelského klubu Starostů Věslav Michalik potvrdil, že na veřejném zasedání zastupitelů kraje 29. dubna vystoupí s návrhem změnit zřizovací listinu správy silnic (která funguje jako příspěvková organizace kraje) tak, aby členové kontrolního výboru měli možnost prověřovat, jak silničáři hospodaří s veřejnými penězi.

Tato snaha nicméně může skončit u pouhé debaty kolem zařazení navrhovaného bodu na program jednání, pokud bude výsledek následného hlasování zamítavý. Podle informací Deníku totiž koaliční politici takovému rozšíření pravomocí kontrolního výhoru nefandí. Mají za to, že by nebylo ničím jiným než nástrojem v rukou opozice, jak útočit na správu silnic, umožňujícím jejím prostřednictvím pomyslně „okopávat kotníky“ vedení kraje. Navíc lze zaznamenat i netajené obavy, že ke smlouvám obsahujícím citlivé údaje a obchodní tajemství by bylo nebezpečné otevírat cestu lidem, kteří často se svou kritikou vystupují v médiích; hrozí prý, že případné prozrazení údajů, jež nemají být veřejné, nebo jejich uvádění do nežádoucích souvislostí by se kraji mohlo prodražit.

Odkazy na závěr auditu

Michalik však trvá na svém. „Tento náš návrh vychází přímo z doporučení auditu, který si zadala rada. Čili plníme to, co auditor doporučil – a co výrazně pomůže transparentnímu prostředí v této krajské příspěvkové organizaci,“ nabízí argument, který jistě zopakuje i na jednání zastupitelů. Stejně jako slova o tom, že při auditu interních procesů shledali auditoři nedostatky v oblasti komunikace, hospodaření i kontroly. Ovšem i kolem toho, co vlastně doporučení auditorů znamenají a jak na ně reagovat, lze očekávat opozičně-koaliční debaty.

Šéf kontrolního výboru Šanc má nicméně jasno: „Auditor konstatoval, že způsob řízení krajské správy a údržby silnic by mohl být efektivnější, pokud by organizace například lépe komunikovala se svým zřizovatelem a umožnila kontrolu své činnosti.“ Aktuální požadavek na rozšíření oprávnění kontrolního výboru zastupitelstva není podle něj ničím jiným, než „vhodnou formou realizace těchto doporučení“.

Michalik ještě nabízí srovnání krajské správy silnic s oblastními nemocnicemi kraje. Ty také hospodaří s mnohamiliardovým majetkem – nicméně jako akciové společnosti, kde kontrolní a řídicí funkce plní představenstvo a dozorčí rada se zástupci kraje. „V případě příspěvkové organizace krajská správa a údržba silnic je kontrola a komunikace ze strany samosprávných orgánů kraje minimální, jak ostatně konstatuje i audit,“ poznamenal Michalik, proč vybízí k následování cesty, jíž se vydal Karlovarský kraj.