Na deseti barevných panelech je tu Čapek prezentován podle témat jako například …mládí a naděje, …lásky, …proti zlu a násilí či …novinář. „Chodí sem žáci druhých stupňů nymburských základních škol, ale i učni z bývalého COPu,“ řekla knihovnice Helena Marešová.

Ta žákům a studentům také promítá vždy film o životě a díle. Doplňkem je i kvíz o spisovateli, který žáci vyplňují po seznámení s výstavou. Tabule dopňují ve vitrínách vystavené Čapkovy knihy jako Čtení o TGM nebo zahradníkův rok, dále Čapkovy fotografie a jeho autoportrét.

Úsměvný je zde vystavený arch papíru s Čapkovým rukopisem, kde se píše: „Nenechávat nikdy svítit světlo! Při odchodu z domu nechat radio být, aby se nezapomnělo uzemnit!“ Výstava je putovní, koluje mezi českými knihovnami. Nápad na takovou výstavu vznikl ve Strži, kde je ve vile, kde Čapek žil se svou ženou, umístěn jeho památník.