Opět po roce je tu otvírací festival letní sezony s příznačným názvem Votvírák. Letos jde o jubilejní desátý ročník a očekává se návštěva až 60 tisíc vyznavačů všech druhů hudebních žánrů.

Nymburský deník přináší malý informační servis pro návštěvníky, ale hlavně také pro řidiče, kteří budou po probdělé festivalové noci
 v neděli odjíždět.
Brány festivalu na milovickém letišti se otevřou prvním hudebním fandům v pátek 10. června ve 13 hodin. „Prodej klubových karet a páskování bude probíhat nejpozději od 11 hodin. V sobotu 11. června otevíráme festivalový areál již v 10 hodin, kdy začíná též prodej na pokladnách. Festivalové parkoviště
a stanová města byla zpřístupněna už ve čtvrtek večer," vzkazují pořadatelé návštěvníkům. Stanové město i parkoviště slouží výhradně pro návštěvníky festivalu, vstup/vjezd do nich je možný pouze se zakoupenou klubovou kartou.

Prostory stanového městečka a parkoviště jsou 
z bezpečnostních důvodů oddělené, auta do stanového městečka nesmějí. V celém prostoru parkoviště platí zákaz stanování, spaní 
v autech i mimo ně.

Parkování v okolí festivalu, ve městě a v přilehlých oblastech je zakázáno a bude policií postihováno. Rovněž se vystavujete nebezpečí odtažení vozidla.
Platí přísný zákaz vstupu, jakož i stanování a parkování na jiných pozemcích 
a prostorách (tedy všude mimo označený areál Festivalu Votvírák) – jedná se 
o soukromý pozemek. Rovněž je zakázán vstup na přilehlé objekty areálu letiště.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka, magnetofony. Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje.

Nad bezpečností všech přítomných bude dohlížet policie, jejíž všechny složky, včetně vrtulníku a jízdní policie budou po celé konání festivalu na místě. „Během festivalu bude nasazeno celkem více jak 250 policistů pořádkové, dopravní a kriminální policie se zaměřením zejména na bezpečnost silničního provozu, bezpečnost účastníků festivalu 
a občanů města Milovice. Přítomna bude již tradičně i letecká služba, jízdní policie a další specializované složky policie," uvedl zástupce vedoucího územního odboru PČR v Nymburce František Kuneš. V rámci preventivních opatření policie bude na místě distribuovat varovné letáky, dále asi 3 tisíce jednorázových orientačních trubiček ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu, které na tuto mimořádnou akci poskytlo Policejní prezidium. „Město Milovice zakoupilo 100 kusů testů ke zjišťování přítomnosti jiných návykových látek, za což jim děkujeme," řekl Kuneš s tím, že upozorňuje návštěvníky, aby svými auty přijeli na festival včas, mohou se totiž tvořit dlouhé kolony.