Vedení obce ve spolupráci s místními organizacemi a spolky uspořádalo vzpomínkový program k uctění památky Mistra Jana Husa.

Připomnělo se tak šestisté výročí jeho mučednické smrti. Program měl tři části, ta první se konala v evangelickém kostele. Zdejší farář Martin Zikmund připravil výklad o Husově cestě na Kostnický koncil, recitátor Jaroslav Brendl přednesl část spisu středověkého kazatele Petra 
z Mladoňovic o Husově procesu a jeho konci v Kostnici. Slavnost obohatilo jedinečné vystoupení komorního pěveckého sboru Cantus z Jaroměře. Zmíněné těleso se představilo i v druhé části programu u Husova památníku na libické návsi. „Jan Hus se stal symbolem morální odpovědnosti a zastávání pravdy, za kterou byl ochoten položit 
i svůj život. Žil však v době, kdy společnost i církev morálně upadaly. Hus se nebál ve svých kázáních veřejně nazvat hřích hříchem. Ať to byla krádež, loupež, lhaní, cizoložství, lakota nebo touha po pozemských statcích, zároveň nabádal k pokání a odpuštění. Hus vedl lidi k tomu, aby se jejich víra projevovala hlavně
v jejich životech, tedy v pravdě, lásce a poctivosti. To vše můžeme považovat za velice aktuální i v našich časech," uvedla kromě jiného libická starostka Jaroslava Vojtíšková. Dále Milan Čejka připomněl historii, která se vztahuje k památníku a Jaroslav Brendl přednesl Husův monolog od Aloise Jiráska. Na závěr položili představitelé obce k památníku věnec.

S kyticí květin přijeli i zástupci obce Senice. Čestnou stráž zde drželi sokolové a členové místního sboru dobrovolných hasičů. Na závěr druhé části slavnosti, kterou moderoval Jaroslav Vondruška, zazněla česká státní hymna. Vzpomínkový program, o který projevilo zájem mnoho občanů, pokračoval večerním koncertem rockové skupiny Dargi´s v prostoru před hasičskou zbrojnicí.

MILAN ČEJKA