KDY: 21. srpna
KDE: Zoo Chleby
ZA KOLIK: 300/200 Kč

Potřebují svůj stan a spacák a dobrodružnou náladu. Čeká je večerní prohlídka zoo, která je v noci tajemná a trochu strašidelná, oheň a buřty, snídaně v trávě i dětské hřiště. A samozřejmě zvířata, která jejichž zvuky ráno probudí nocležníky. Vstupné je 300 korun pro dospělé a 200 pro děti starší tří let.