Možná budeme některé druhy malých živočichů znát jednou pouze z jeho obrázků. Povídání s nejlepším českým makrofotografem a entomologem Oblastního muzea a galerie v Mostě Pavlem Krásenským možná v lecčems překvapí. Autor mnoha článků a fotografií bude mluvit v kině Sokol nejen o focení, ochraně či zajímavostech o hmyzu, ale i o dalších bezobratlých, jako jedné z nejohroženějších skupin živočichů.