Kromě ověřených bardů – Pavla Zdražila, Lukáše Trejbala, Mirka Jilemnického a Ondřeje Urbance, se se svou tvorbou přijeli také pochlubit moravští „sousedé" až z Brna.

Večer byl jako vždy poetický, jen Mirek Jilemnický se svou „hrobařskou" povídkou a brněnský host Ivosh Krejzek s naturalistickou erotickou poezií se trochu odlišili.

Klubová místnost kavárny praskala ve švech a Nymburáci dali opět znát, že jim poezie není cizí.

O muzikantskou část povedeného večera se postaraly Labutě a Krysy, vtělené do Richarda Hanuse, a Mongolovy městské sady.