Setkání barmské rodiny, která se nedávno přistěhovala do Poděbrad, a prvňáčků paní učitelkyVěry Froňkové ze Základní školy Na Valech proběhlo jak jinak, než vesele a hudebně.

Do Centra volného času všechny sezval poděbradský Český červený kříž a uvolněnou atmosféru si vychutnali také místní senioři. Seznámení s barmskou rodinou vyšlo k příležitosti Dni matek, což se hodilo. Trojnásobná barmská maminka s sebou přinesla také nejmladšího syna, který se narodil letos.

Vítací písnička pro miminko

Ještě než se děti seřadily k hudebnímu pásmu a paní učitelka zaujala strategickou pozici za klávesami, rozběhli se prvňáčci se svými dárečky ke zdrženlivým barmským sourozencům. Ti už si v životě zažili hodně špatného a na takový zájem asi ani nejsou zvyklí, a tak seděli celou dobu ukázněně, jako zařezaní.

Pokud prožijí v Poděbradech více hřejivých zážitků jako tento, ledy se jistě brzy prolomí. „Hlavním problémem je jazyková bariéra, ale už i maminka a děti se učí česky a používají první slova,“ má rodinu na starost paní Kárníková právě z poděbradského Českého červeného kříže.

Prvňáčci zazpívali vítací písničku pro miminko a zarecitovali i básničky pro maminky, dokonce i z vlastní tvorby. Ostatní nenechali sedět a vyrazili mezi stoly na dětskou volenku, aby si zatančili mazurku.

Skromně, ale dobře

Rodina se do života ve městě zapojuje postupně. Tatínek pracuje v technických službách a cestou z práce na kole obstarává nákup. Hospodaří s malým rozpočtem, ale snaží se a žijí velice skromně. „Přesto paní vždy nabídne návštěvě čaj nebo bílou kávu,“ má s její pohostinností zkušenost paní Kárníková.

V orientaci ve městě bude mít první jasno pan Neu Zaw, který se v ulicích díky práci denně pohybuje. Paní chodí zatím s doprovodem, ale už navštívila Mateřské centrum Skřítek a děti chodí cvičit do Domu dětí a mládeže Symfonie. Uslyšíte od nich už „Nashledanou“ a „Dobře“.