„Jméno bratrů Aloise a Viléma Mrštíkových nese náš divadelní spolek ve svém názvu a hrdě se hlásí k jejich odkazu. K dalším důvodům patří také skutečnost, že oba autoři dokázali s mistrovstvím a láskou psát o svém rodném kraji, o lidech, kteří zde žili, o místních zvycích a podobně. Dokázali popsat nádheru jihomoravské přírody ve všech ročních obdobích,“ uvedla režisérka inscenace Iva Kahounová.

Soubor v nedávné minulosti nastudoval od těchto autorů známou a nejslavnější Maryšu nebo Rok na vsi. Režisérka si vybrala pro zpracování dramatizaci Libora Plevy, kterou pak ještě výrazně upravila a navíc doplnila několika vlastními nápaditými scénami.

„Divákům jsme sice nabídli vcelku jednoduchý romantický příběh lehkovážného, ale v podstatě dobrosrdečného pražského studenta Ríši a Helenky, která je nezkaženou a čistou dcerou ostrovačického revírníka. V tomto případě jde však také o oslavu první velké lásky, jarní přírodu a víru v člověka, který je schopný velkého opravdového citu. Tímto příběhem chceme pohladit a snad povzbudit všechny romantické duše,“ doplnila Iva Kahounová.

Moderní provedení doplňovaly světelné, zvukové a jiné efekty. K plynulému rytmu představení přispěla lehká a variabilní scéna. Nechyběla stylově laděná hudba a taneční kreace.