Jako první jej zvučným hlasem přivítal stávající starosta Roman Schulz. Na dotaz krále, zda nynější poddaní poslouchají současného „purkmistra“, starosta přikývl. „Všichni jsou hodní, stejně jako v tvé době,“ odpověděl Schulz.

Pak už průvod vyrazil na kolonádu, kterou prošel celou až k nádraží, a vrátil se zpět k pódiu vedle kongresového centra. V horní části lázeňského parku pak už Slavnosti na dvoře krále Jiřího, jak se akce oficiálně jmenuje, vypukly naplno.

U jednoho ze stánků bylo k ochutnání středověké jídlo. Na dalším stanovišti si bylo možno vyzkoušet držení některých historických zbraní, ale také třeba nasadit helmu. Zájemci si také mohli vystřelit z luku.

Pro ty, kdo preferovali soudobé radovánky, byla připravena celá řada stánků se současnými dobrotami, od trdelníku až po vybraná piva či medovinu. Na pódiu pokračoval kulturní program, zazněly i tóny hudby staré mnoho století.