Posluchače bezesporu potěší netradiční úprava koledy Tichá noc. „Na vánočním koncertě nesmí chybět koledy, tentokrát zazní ale v moderní úpravě. Například Tichou noc zahrajeme v úpravě pro housle a kytaru. Nebude chybět ani nádherná vánoční melodie White Christmas,“ řekl vedoucí orchestru.

S Nymburským komorním orchestrem vystoupí i sólisté. „Jedním z nich bude i Patrik Karásek hrající na housle, žák 3. ročníku mojí třídy naší Základní umělecké školy v Nymburce. Dále se představí Jiří Sebera se zpěvem, který je členem našeho orchestru, a Pavel Kondrát na kytaru, což je učitel na ZUŠ Milovice,“ uvedl Arnold Smrtka.

Na koncertě zazní skladby Gustava Holsta, Josefa Myslivečka, G. F. Händela, J. S. Bacha, A. Dvořáka a dalších světových skladatelů.