Objevila se zde mobilní plastika s názvem Planety – Kruhy mezinárodně uznávaného akademického sochaře, šperkaře, designera a pedagoga Vratislava Karla Nováka. Spolu s Janem Červinkou a Janem Chrtkem z galerie J2 nainstaloval téměř dvoutunovou pohyblivou ocelovou plastiku v rámci projektu Současné sochařství a veřejný prostor města Nymburka.

Široké veřejnosti autora připomene čtyřiadvacetimetrová kinetická plastika Metronom na pražské Letné. „Cílem této aktivity je zpříjemnit veřejný prostor města Nymburka. Akce splňuje současné nároky na společenskou bezbariérovost a rovnost k přístupu, takže dílo lze esteticky konzumovat, aniž by zájemce musel navštívit nějakou instituci a zaplatit vstupné,“ uvedl za organizátory projektu Jan Červinka.

Exteriérová výstava tak v sobě nese určitý demokratizační princip, který nijak nebrání estetické konzumaci uměleckého díla všem, kteří o takovýto zážitek projeví zájem. Podobné projekty jsou již běžnou součástí kulturní nabídky mnoha českých měst a skýtají místním společenstvím možnost atraktivního a kvalitního vyžití i možnost uměleckého zážitku.