Dvanáct příběhů o kostelích a jejich obnově je rozmístěných v kostele sv. Jiljí na Kostelním náměstí ještě do 24. července.

Putovní výstavní projekt, který v Nymburce připravili Jan Chrtek, Jan Červinka a P. Peter Kováč, se zabývá tématem obnovy sakrálních památek v České republice. Záštitu nad konáním putovní výstavy kostel365.cz převzali arcibiskup pražský J. E. Mons. Dominik Duka a ministr kultury Jiří Besser.

Co vlastně můžeme od výstavy v kostele o kostelech čekat? „Umělecký fotograf Jan Bartoš zachytil na svých černobílých snímcích 12 kostelů, které spojuje téma nedávné obnovy. Velkoformátové fotografie a texty o osudech vybraných staveb jsou určeny zájemcům o architekturu, fotografii či obnovu památek, stejně jako nejširší veřejnosti,“ přiblížili projekt organizátoři, kteří připomínají také myšlenku bazberiérovosti, proto je vstup volný.

Mezi vybranými stavbami je např. dřevěný kostel sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové, který je kopií původní stavby zničené požárem v roce 2002, klášterní kostel v Dolních Kounicích, jenž představuje příklad torzální architektury, bývalý kostel ve Švihově, který byl přebudován pro účely bydlení, nebo centrum interkulturního dialogu Pražská křižovatka.

Kromě bohoslužeb je výstava přístupná o víkendech od 14 do 17 hodin. Partnerem projektu se stal Institut pro památky a kulturu, o.p.s., spolupořadateli jsou Římskokatolická farnost Nymburk a Galerie J2 za podpory města Nymburka.