V těchto dnech vychází další číslo Vlastivědného zpravodaje Polabí. Sborník už dlouhá léta vydává Polabské muzeum a letos nově přizvalo ke spolupráci Státní okresní archiv Nymburk.

Polabí obsahuje kroniku čtyřiceti let přerovského skanzenu, kterou se zabývala ředitelka skanzenu Jana Hrabětová. Karel Rýdl se zase věnuje významné osobnosti učitele a spisovatele Františka Hrnčíře.

Asi málokdo ví, že se na Nymbursku ve své době pohyboval i slavný spisovatel Mark Twain. Ve sborníku se o této události také čtenáři dozví něco zajímavého. Pobytem Marka Twaina na Loučeni se zabývá František Dudek.

Hana Šeberlová zkoumá přerod Poděbrad ze zemědělského městečka v moderní lázeňské město.

Na své si čtyřmi články přijdou i přírodovědci. Sborník je v prodeji ve všech pobočkách Polabského muzea.

Pavel Fojtík