Novými provozovateli se stali Stanislav Kříž a Jaroslav Kříž. Na svém zasedání dne 7. září tak rozhodla Rada města Nymburk,“ uvedla tisková mluvčí nymburské radnice Markéta Tomčíková. Podle místostarosty Pavla Fojtíka rada ve finále vybírala ze dvou nabídek. „Do užšího výběru se dostala nabídka Mgr. Vandase a Mgr. Kubíčkové a Stanislava a Jaroslava Křížových. Po pečlivé diskusi se radní rozhodli dát přednost bratrům Křížovým.“ Podrobnostipřineseme zítra.