Divadelní skupina Sebranka České besedy 1 tentokrát uvedla v kulturním domě anglickou konverzační komedii Habaďůra. Hra je úpravou komedie Nájemníci pana Swana, jejímž autorem je britský dramatik Michael Cooney. Pro diváky byla připravena hra plná nečekaných záměn, situačního i slovního humoru, navíc se satirickými prvky. Publikum odměnilo herce potleskem na otevřené scéně.

Skvělou atmosféru představení podpořila svoji návštěvou chorvatská velvyslankyně Liljana Pancirovová. „Opravdu mám velkou radost z výkonu daruvarských ochotníků. Rozdávají radost a skvělou zábavu, patří jim velké poděkování. Rovněž s uznáním oceňuji dlouhodobé přátelské vztahy mezi zástupci českých krajanů a libickým divadelním spolkem,“ uvedla kromě jiného velvyslankyně. Po představení pak diplomatka projevila zájem o historii libického spolku a také ji velice zaujaly dávné události spojené se slavníkovskou Libicí.

Krajané v průběhu své několikadenní návštěvy v Česku nejprve uvedli svoji hru v Chlumci nad Cidlinou a navštívili Pardubice. Libický spolek jim ještě v sobotu zorganizoval prohlídku památek města Kolína. Divadelní spolek Vojan přijal pozvání na návštěvu Chorvatska, která by se měla uskutečnit začátkem listopadu. Na třech místech, tedy v Rijece, Daruvaru a Virovitici, by nabídl komedii Slaměný klobouk.

V Chorvatsku nyní žije přibližně 9 640 obyvatel hlásících se k české národnosti. Mnozí z nich jsou členy různých krajanských spolků. V současnosti tam existuje 30 Českých besed. Jejich zastřešujícím sdružením je Svaz Čechů v Republice Chorvatsko, který vznikl již v roce 1921 a má své sídlo v Daruvaru.