„Na Den otců u nás mají tatínkové vstup zdarma. A pokud si vyzkouší i pět rytířských dovedností, tak 
i pivo zdarma," vzkazují organizátoři. Při zkoušce musí tatínkové předvést svoji zručnost třeba při zápolení 
s beranidlem, střelbě z luku či u hodu jitrnicí.

Den otců se u nás již zažil. Jedná se o oslavu věčně dětského ducha dřímajícího v mužích. O oslavu ochránce a učitele. Na zámku v Loučeni Den otců dostává hlubší rozměr. A to především vzhledem k oslavám 700 let narození Karla IV. Sám panovník se tématu předávání zkušeností 
a vzoru svým dětem věnoval. Ve svém díle Morality Karla IV. uvedl: „Pro krále je důležité vybavit syna znalostmi o tom, jak uchovat královskou moc, jak být spravedlivý k lidu a jak zvládat vlastní špatnost. Ať jej nenechá trávit mnoho času lovem nebo jiným touláním, ale naučí jej jasně se vyjadřovat a zařídí, aby se vyhýbal marnostem."

Zámek se snaží akcemi pro celé rodiny ukázat, že společně strávený čas všech členů rodiny může být nejen zábavný, ale i poučný a inspirativní. 19. června se zámecké zahrady otevřou všem tatínkům s jejich rodinami, a bude jim nabídnut program, ve kterém se snad vrátí do svých klukovských let. Díky tomu třeba zjistí, že dětem často stačí jen společně strávený čas 
s nimi.

Celé letošní léto se nese 
v duchu připomenutí doby, kdy byl Karel IV. malým klukem. V zámeckém parku je vybudováno vojenské ležení královské družiny jeho otce Jana. Jan Lucemburský byl v Evropě vnímán jako největší rytíř své éry, který také jako rytíře vychovával svého syna Karla. Karel IV. ve svém díle k lásce k svému otci nabádá.

Tradice oslavy Dne otců je živá především v Americe. Slaví se ale živě také ve Skandinávii, státech Pyrenejského poloostrova nebo třeba v Bulharsku. Česku se oslava dlouho vyhýbala, ale jen do doby, než se našlo pár nadšenců a průkopníků, mezi něž patří i zámek Loučeň, kde se Den otců oslaví již pošesté. Tento den si připomene, spolu s většinou míst v Evropě, v neděli 19. června.

Další akce na zámku Loučeň: 9. 7. Narozeniny zámeckých labyrintů, 30. 7. Bosý středověk aneb I Karel IV. chodil bos, 28. 7. Hradozámecká noc.