Domácí Divadelní spolek Klicpera a Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou samozřejmě patří do nymburského regionu. Dobřichovická divadelní společnost zde uvedla komedii Peklo v hotelu Westminster, ale mimo soutěž. Každou inscenaci posoudila a vyhodnotila odborná porota ve složení: Lenka Lázňovská, Sylva Rubenová a Jaroslav Kodeš. Porotci celkem udělili čtyři ceny, především za dobré herecké výkony, dále bylo rozdáno sedm čestných uznání. Ze souboru Klicpera je za herecké výkony v detektivní komedii Hrobka s vyhlídkou získali Norbert Hamera a Julie Růžičková. Dále Jan Pleskač za práci s mladým kolektivem v inscenaci Hrobka s vyhlídkou. Oceněny byly také Pohádky do hajan v provedení libického Vojanu. Cenu za herecký výkon v roli loupežníka Hrdlořeza si odvezl Jaroslav Brendl a čestné uznání Tomáš Čivrný za scénář a výpravu.

Zmíněná porota se nakonec rozhodla neudělit žádnému souboru nominaci nebo doporučení k účasti na Národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Takové rozhodnutí může svědčit o poklesu úrovně přehlídky. Ale vzhledem k tomu, že se v několika případech v Sadské představilo sympatické ochotnické mládí lze s určitou nadějí předpokládat, že v blízké budoucností dojde ke zlepšení.

Klicperovy divadelní dny - Sadská 2018
Ceny především za jednotlivé herecké výkony
* Jiřině Hrebičíkové za výkon v roli Darling v inscenaci Tenkrát v Dalastownu
* Julii Horčákové za výkon v roli Eleny Chauvinoé v inscenaci Na koho to slovo padne…
* Kateřině Dudové za výkon v roli Lízy Doolittlové v inscenaci Pygmalion
* Jaroslavu Brendlovi za výkon v roli Loupežníka Hrdlořeza v inscenaci Pohádky do hajan

Čestná uznání
* Julii Růžičkové za výkon v roli Dory Tombové v inscenaci Hrobka s vyhlídkou
* Norbertu Hamerovi za výkon v roli Marcuse Tomba v inscenaci Hrobka s vyhlídkou
* Janu Pleskačovi za práci s mladým kolektivem v inscenaci Hrobka s vyhlídkou
* Jitce Hoffmannové a Lence Ježkové za návrh a realizaci kostýmů v inscenaci Tenkrát
v Dalastownu
* Martinu Drahovzalovi za práci s mladým kolektivem v inscenaci Na koho to slovo padne…
* Petře Bartoníčkové za výkon v roli Paní Higginsové v inscenaci Pygmalion
* Tomáši Čivrnému za scénář a výpravu k inscenaci Pohádky do hajan