Představení se uskutečnilo za velkého zájmu libických i přespolních ve středu 10. dubna ve zdejším kulturním domě. Toto datum rovněž připomnělo uvedení první souborové hry právě před padesáti lety. Na premiéře nechyběla ani starostka obce Iveta Myšková, která poblahopřála souboru ke zmíněnému jubileu a popřála mnoho dalších úspěchů.

Režisér Jaroslav Vondruška si vybral text, který volně zpracoval Miroslav Horníček podle originální předlohy Eugéna Labiche. Na jevišti se odehrávala bohatá a mistrně rozvinutá zápletka o jedné zmatené svatbě. A vše se hned od začátku točilo kolem dámského slaměného klobouku sežraného koněm jednoho z protagonistů komedie. A skutečně, díky tomuto maléru se na scéně začal roztáčet kolotoč absurdních situací a skvěle vystavěných zápletek. Neuvěřitelné intriky nebo komploty pak vyvolávaly v hledišti salvy smíchu a častý potlesk na otevřené scéně.

Svými hereckými výkony zaujali Ondřej Růžička jako pan Fadinard a Tomáš Čivrný v roli jeho komorníka Felixe. Oběma velice dobře sekundoval Jakub Starý, představitel poručíka Taverniera. Do ztřeštěné honby za novým „slamákem“ se zapojila i dámská část souboru. A při ní upoutala pozornost Helena Vondrušková jako baronka de Champigny a Barbora Vaňková v roli kloboučnice Kláry. Nelze rovněž zapomenout na skvělé a sličné kankánové tanečnice, bez kterých by se fraška z Paříže na konci devatenáctého století nemohla obejít.

Lehkonohá secesní komedie měla u diváků úspěch a závěrečný potlesk nebral konce. „Hodně mě potěšilo, že všichni herci táhnou za jeden provaz, je naprosto zřejmé, že se hraním také baví. Energie, kterou vydávají se přenáší do hlediště a odtud se vrací zpátky, což je vlastně podstata divadla. Také díky tomu divadlo trvá už dva a půl tisíce let. Podle svých zkušeností dobře vím, že komedie tohoto typu se musejí několikrát obehrát a pak bývají lepší a lepší, zrají jako víno. Věřím, že tato hra má před sebou dobrou budoucnost,“ uvedl mimo jiné po premiéře umělecký šéf příbramského Divadla A. Dvořáka Milan Schejbal.