Největší položku představuje částka 4 miliony korun na činnost městské knihovny a necelé 3 miliony korun na činnost Městského kulturního střediska.
Dalšími akcemi jsou pak Novoroční ohňostroj (110 tisíc), Nymburské posvícení (350 tisíc), Nymburské filmové léto (40 tisíc), Festival B.M. Černohorského (350 tisíc)