V programu nejprve vystoupil Pěvecký sbor Kvíteček z poděbradské ZŠ Václava Havla. Děti pod vedením a za doprovodu učitelky Martiny Radoňové nejprve nabídly zcela přeplněnému kostelíku několik písniček o zimě a zvířátkách. V druhém hudebním bloku se s několika vánočně laděnými songy představil pátecký dívčí sbor. Na kytary ho doprovodili David Koláček a Martin Jeníček. Potom opět dostal prostor Kvíteček, zazněly tři známé koledy a mnozí posluchači se rádi ke zpěvu připojili. Následně se slova ujal editor a publicista Karel Kropík.

„Jedna z nejznámějších vánočních koled Tichá noc zazněla poprvé na Štědrý den v roce 1818 v rakouském městečku Oberndorf. Jejími autory byli učitel a varhaník Franz Xaver Gruber a místní kaplan Joseph Mohr. V tamějším kostele sv. Mikuláše tehdy nastaly problémy s varhanami, takže koledu zahráli jen za doprovodu kytary. Na píseň se nejprve trochu pozapomnělo, ale po nějakém čase se stala velmi populární. Dnes je přeložena asi do tří set jazyků a lidé ji zpívají po celém světě, už několik let patří do Světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Kaple Tiché noci se stala v Oberndorfu velmi navštěvovanou turistickou atrakcí,“ uvedl kromě jiného.

Text slavné koledy měli návštěvníci před sebou, takže si ji pak mohli společně s Kvítečkem zazpívat. A navíc Karolína Kadlecová z Pátku nabídla Tichou noc v německé a anglické jazykové mutaci. Slavnost byla zakončena společným zpěvem vánoční koledy Narodil se Kristus Pán.

Opuštění psi v lyském útulku dostali nadílku na Štědrý den dopoledne.
OBRAZEM: Psi z lyského útulku dostali pod stromeček dobroty
Česko zpívá koledy u zvoničky Církve československé husitské v Kostelní Lhotě.
OBRAZEM: Okresem zněly koledy a voněly horké nápoje