Stejně jako vloni si zástupci všech generací přišli zpříjemnit čas adventu a zcela zaplnili nedávno opravený novorenesanční chrám. Akci zorganizoval libický sbor Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s kulturní komisí. „Zpívání koled lze také chápat jako přípravu na vánoční svátky, kdy si budeme připomínat radostnou zvěst o narození Ježíše Krista. Věřím, že taková radost osloví mnoho lidí,“ uvedla na zahájení farářka sboru Marta Zemánková.

Potom se už dostalo na program pět koled a jedna vánoční píseň. Samotné zpívání skvěle podpořil patnáctičlenný poděbradský ženský pěvecký sbor Mamáter. Ostatně toto sdružení poté ještě nabídlo svůj Vánoční koncert složený ze skladeb evropských mistrů. Na závěr pak zazněla známá Tichá noc. Shromáždění milými slovy, s přáním prožití nastávajících svátků a příchodem nového roku, pozdravila libická starostka Iveta Myšková. Dobrou náladu podpořila nabídka červeného svařeného vína od členek komise.