Všechny hosty ve čtvrtek 26. května nejprve přivítala předsedkyně spolku Slovo a hlas Marta Hrachovinová. „Máme radost, že opět začíná tradiční svátek krásného slova proneseného krásným hlasem. Jedná se vlastně také o jediný česko - slovenský festival uměleckého přednesu poezie a prózy. Čekají nás soutěžní setkání mladými recitátory a můžeme se těšit na nové nositele Křišťálových růží, což je nejvyšší ocenění v oboru uměleckého přednesu. Letos se k mnoha jiným laureátům připojí Ladislav Frej a Libuše Švormová, ze Slovenska pak Anna Javorková,“ uvedla.

Starosta města Jaroslav Červinka se připojil k uvítání a kromě jiného zdůraznil že přehlídka se koná ve jménu života, radosti a krásy. Připomněl také letošní 550. výročí povýšení Poděbrad na město. Společně s Martou Hrachovinovou s úsměvem prohlásili téměř kulatý ročník PDP 2022 za zahájený.

V doprovodném programu se představila recitátorka Martina Longinová a hudebník Václav Mlčoch. Nejprve společně nabídli pořad věnovaný zmíněnému výročí povýšení Poděbrad na město. Zazněly texty týkající se dávné historie od Františka Josefa Čečetky a Pavla Fojtíka, vše doplněné básní od Jaroslava Vrchlického. Potom představili nový sborník z edice Polabští básníci nazvaný Co řeka neodnesla. Jednalo se krátké ohlédnutí za poezií z let 2012 - 2022 od několika autorek a autorů spojených s Polabím.