Autista společně s kamarádem myslícím trochu pomaleji byli propuštěni z ústavu a dostali od magistrátu sociální bydlení. Pokud někdo přišel na prvoplánový a laciný humor na úkor mentálního postižení obou aktérů, pak musel být trochu překvapen. Samozřejmě dění přinášelo řadu komických situací, ale nestavělo hrdiny do rolí trapných hlupáků, nýbrž ukazovalo jejich sympatický boj o začlenění do společnosti. Což je aktuální téma i v naší společnosti. Herci tak zaplněné divadlo nejen rozesmáli, ale také nabídli předvánoční zamyšlení o postoji většinové společnosti k takto handicapovaným lidem. Nejednomu divákovi se zřejmě vybavilo porovnání se slavným filmem Rain Man, který zpracoval velmi podobné téma.