KDY: 21. listopadu 10.00
KDE: Městská knihovna Poděbrady
ZA KOLIK: zdarma

Podstatou psychosomatické péče je podle ní celostní pohled na zdraví člověka. Cyklus přednášek pro rodiče s dětmi a veřejnost pořádá knihovna v rámci projektu S knížkou do života. Psychosomatika, kterou se doktorka zabývá, je postavena na souvislostech mezi stavy těla (z latinského soma), duše (psyché) a zahrnuje také vlivy životního prostředí. Starosti, s nimiž si hlava neví rady, tělo často řeší nemocí (somatizace). Cílem léčby je najít zdroj obtíží a obnovit fyzickou a psychickou rovnováhu.