„S tímto oznámením jsme také obdrželi pozvánku na poslední radu města se současným vedením, abychom se společně domluvili na předání úřadu,“ uvedli zástupci sdružení Lysá nás spojuje.

Obava o kroky starosty Karla Otavy v období po volbách a před ustavením nového vedení města pak vedla lídra vítězného uskupení a pravděpodobného budoucího starostu Karla Marka k tomu, aby opakovaně vyzval dosluhující vedení ke zdržení se všech zásadnějších úkonů. Konkrétně aby již nečinil důležitá rozhodnutí a nepodepisoval další smlouvy a dodatky. Podle informací vítězného hnutí se tak však nedělo.

Panovaly také obavy, že stížnost podaná právě starostou Otavou a radní Stařeckou na výsledek voleb, byla účelová a měla za cíl jen prodloužit jejich pobyt na radnici s cílem „zamést stopy.“

Stížnost minulý týden krajský soud smetl ze stolu jako neopodstatněnou. V rozhodnutí soudce Tomáše Kocourka se mimo jiné píše: „Z výsledku voleb je zcela zřejmé, že navrhovatelé občany Lysé nad Labem nepřesvědčili, a není úkolem soudu svobodně a demokraticky vyjádřenou vůli občanů zpochybňovat. Navrhovatelé v podaném návrhu (…) neuvedli žádné tvrzení, které by nasvědčovalo porušení zákona o volbách ze strany odpůrce, natož aby nasvědčovalo porušení zákona způsobem tak zásadním, že by byl na místě zásah soudu,“ konstatoval soudce Tomáš Kocourek.