Jak on sám vidí poslední čtyři roky v Nymburce z pozice prvního muže radnice? Nabízíme jeho pohled tak, jak nám jej do redakce přes mluvčí radnice zaslal.

Zvládnutý covid i investice

Pohled starosty je jistě ovlivněn každodenním řešením místních záležitostí. Chodím také často mezi lidi a mluvím s nimi, takže vím, že si Nymburáci i návštěvníci všimli, kolik se toho ve městě za poslední čtyři roky změnilo k lepšímu, jak město prokouklo. A to i přes ztížené podmínky. Museli jsme se vypořádat s obdobím covidu, přehodnocovat naše plány a postarat se o zdraví občanů.

Velmi tedy děkuji Nemocnici Nymburk, která zřídila očkovací centrum a provedla nás tímto náročným obdobím. Zároveň musím poděkovat našemu odboru investic a rozvoje města, že jsme zvládli pokračovat ve stavebních projektech a dodrželi tak sliby, které jsme dali voličům. Po tomto volebním období rád konstatuji, že jsme dovedli město až sem v dobré kondici. Každý, kdo se na této práci podílel, může být hrdý na stavby, které v Nymburce vznikly.

Nymburk se proměnil díky novým stavbám

Jedná se o novou, unikátní lávku pro pěší a cyklisty přes Labe a novou lávku přes zdymadlo. Uskutečnili jsme tři etapy revitalizace sídliště Jankovice včetně výstavby nového vícegeneračního a multifunkčního hřiště Jankoviště. Zpřístupnili jsme krásnou vyhlídku z věže kostela svatého Jiljí a také jsme vytvořili zcela nevšední pohled z nymburských historických hradeb vytvořením vyhlídkového ochozu. Pro milovníky zvířat tady vznikl psí park Voříšek. Opravili jsme mnoho úseků komunikací a vznikly dva nové kruhové objezdy. Nový vstup do naší nemocnice byl jen začátkem velké modernizace, která probíhá. Mám radost z toho, že jsme jako první převzali zimní stadion do majetku města a pustili se tak správným směrem – k rekonstrukci stadionu, který by jinak dál chátral. Doufám, že do konce roku se nám ještě podaří podepsat smlouvu na výstavbu nového plaveckého bazénu. Byl bych rád, kdyby nás Nymburáci nechali tyto projekty dokončit v následujícím volebním období.

Velkým úkolem pro každého nymburského starostu bude parkování a doprava v centru města. Podle mě by tu měla vzniknout dvě velká odstavná parkoviště – jedno v podobě parkovacího domu pod Eliškou a druhé u hlavního nádraží, kde jsme před vypsáním architektonické studie. U nádraží by mělo vzniknout také záchytné parkoviště pro osobní automobily. Máme připravenou studii na parkovací dům Eliška, který by pomohl nechat auta mimo samotné centrum. V příštím roce bychom chtěli rekonstruovat Terasy Eliška, kde by měl vzniknout krásný společenský prostor a tato lokalita by se měla nadechnut úplně jiným životem.

Město se rozrůstá o nové byty a domy. Infrastruktura nesmí zaspat

Na jednu stranu jsem moc rád, že se Nymburk stal místem, kde je zájem o trvalé bydlení a kam jezdí návštěvníci z čím dál vzdálenějších míst. Zájem o život v Nymburce, ať už v bytových či rodinných domech, by mohl v následujících letech výrazně navýšit počet obyvatel našeho patnáctitisícového města. Nezbytné je ale zároveň zajistit odpovídající infrastrukturu. Zajistíme, aby nárůst počtu obyvatel u nás nebyl na úkor těch stávajících. Nechali jsme si proto vypracovat studii, jakým způsobem se může Nymburk dále systémově rozrůstat o nové lokality, školy, školky a další instituce. Díky ní jsme nastavili pravidla pro developery, kteří se na nové infrastruktuře také budou podílet. Snažíme se získat vícezdrojové financování a náš posílený tým z odboru investic již na získání dotačních titulů pracuje. Podle naší aktuální demografické analýzy škol a školek mají zatím dostačující kapacitu. Budeme tedy reagovat na nárůst obyvatel. Máme studii pro výstavbu školky a škol v lokalitě Drahelic a Habeše.

Nymburk stál u zrodu Komunálního odpadového družstva, které se dál rozrůstá

Jsme spoluzakladateli Komunálního odpadového družstva, jehož cílem je zefektivnit hospodaření s odpady a tím snížit koncovou cenu pro občany. Zavedli jsme adresné třídění odpadu od domu, které aktuálně rozšiřujeme na celé město. Nádoby na papír, plast, směsný a bio odpad budeme distribuovat během září a od října budeme svážet nově také v centru, Drahelicích a na Zálabí.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.