Za největší a pro rozpočet městysu finančně nejnáročnější akci považuje starosta vybudování splaškové kanalizace v místních částech v Mečíři, Bošíně a Sovenicích. Tato akce se ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Nymburk začala budovat v minulém roce, celkové náklady dosáhnou částky kolem 55 milionů korun, z čehož zhruba 30 milionů tvoří dotace.

„Křinec tím výrazným způsobem zlepší životní prostředí ve svém okolí. Právě nyní se vše připravuje ke spuštění a lidé v těchto obcích se postupně budou moci na novou kanalizaci počátkem listopadu napojovat,“ uvedl staronový starosta.