KDY: 21. srpna | 10:00
KDE: Přerov nad Labem
ZA KOLIK: 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč

Místo na diktát od 11 a 14 hodin s mohou lidé předem rezervovat na skanzen@ prerovskemuzeum.cz. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet doprovodná řemesla, děti zahrají hry a vyzkouší fotokostymérnu.