KDY: 1. srpna, 16.00
KDE: Kafíčko, Poděbrady
ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

„Kniha je dnes řazena ke kultovním prózám divokých devadesátek. Převážně mužští hrdinové jsou osamělí a nejistí ve vztahu k ženám, což se snaží maskovat nejrůznějšími způsoby. Při divadelní prezentaci vycházíme z toho, že nejlepší odpovědí na palčivé otázky je smích,“ píší pořadatelé. Vstupné je dobrovolné.