„Jednotka na místě zasahovala jedním vysokotlakým proudem a prováděla částečné rozebrání pláště nádrže. Zásah prováděla za použití dýchací techniky a spolupracovala na místě s ostatními jednotkami a složkami IZS,“ uvedl velitel Jiří Zima.